Miljö

Vi på Haninge golvslipning försöker dagligen förbättra vårat miljötänk.

-Sophantering på avfallsstation

-Produkter som har miljödeklarerats

-Följa lagkrav och föreskrifter för miljön som berör vår verksamhet

-Välja transportsätt och fordon för minimal miljöpåverkan